ANUNT
SPITALUL MUNICIPAL “ANTON CINCU” TECUCI,

ANUNT
SPITALUL MUNICIPAL "ANTON CINCU" TECUCI,

anunţa organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei specifice Comitetului Director: director financiar contabil, in zilele de 09 si 11 octombrie 2013 ora 9.00.

CONDITII DE INSCRIERE SI DESFASURARE A CONCURSULUI

I Condiţii de înscriere

La concursul de selecţie se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ, următoarele criterii generale si specifice.

Criterii generale:

a) au domiciliul stabil in România;

b) nu sunt condamnaţi penal sau in curs de urmărire penala;

c) sunt apţi din punct de vedere medical ( fizic si neuropsihic);

d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi sociale.

Criterii specifice:

- sunt absolvenţi de invatamant universitar de lunga durata, cu diploma de licenţa sau echivalenta in profil economic;

- au o vechime in specialitate de cel puţin 5 ani.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:

a) cererea de înscriere ;

b) copia actului de identitate;

c) copie legalizată a diplomei de licenţă sau de absolvire, după caz;

d) curriculum vitae;

e) adeverinţa care atesta vechimea in gradul profesional sau in specialitatea studiilor, după caz;

f) cazier judiciar;

g) declaraţia pe propria răspundere că nu este urmărit penal şi nu are cunoştinţe că a început urmărirea penală asupra sa;

h) declaraţie pe propria răspundere ca nu a colaborat cu Securitatea înainte de anul 1989;

i) adeverinţă din care rezultă că e apt medical, fizic şi neuropsihic;

j) proiectul / lucrarea de specialitate realizat de către candidat, trebuie să conţină maxim 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14 ;

k) chitanţa de plată a sumei de participare la concurs în sumă de 100 lei.

Dosarele de înscriere se depun la secretariatul Spitalului Municipal Anton Cincu Tecuci, in perioada 16 septembrie 2013-02 octombrie 2013, la sediul unitatii situat in Tecuci, strada Costache Conachi Nr. 35 ,jud. Galati.

Informaţii suplimentare despre metodologia de organizare si defasurare a concursului se obtin la telefon 0236811608.

UNIUNEA EUROPEANA GUVERNUL ROMANIEI Instrumente Structurale
2007 - 2013

Programul Operational Sectorial
"Cresterea Competitivităţii Economice"
"Investiţii pentru viitorul dumneavoastra"

"DEZVOLTAREA SISTEMULUI INFORMATIC
IN SPITALUL MUNICIPAL TECUCI SI
ASIGURAREA ACCESULUI CETĂŢENILOR LA SERVICII MEDICALE DE CALITATE"
-proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională-

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe
cofinantate de Uniunea Europeana va invitam sa vizitati

www.fonduri-ue.ro

 

"Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu
pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei"


Istoric

Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci, sărbătoreşte vineri 05,09,2014, începând cu ora 10,00, 110 ani de la înfiinţare.

Evenimentul se va desfăşura in sala de conferinţe a spitalului, din strada Costache Conachi nr. 35 si va debuta cu Te Deum.

Ataşat oferim programul manifestării (foto).

La eveniment au fost invitati:

• colaboratori ai spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci:

- Dr. Richard Constantinescu, Redactor Sef al revistei Politici de Sanatate, Bucuresti;

- Prof. Dr. Octavian Buda, Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti;

- Dr. Tanasa Marius din partea Agentiei Nationalea Medicamentului si Dispozitivelor Medicale;

- Prof. Doru Parascan, Muzeul de Istorie Tecuci;

• oficialitati ale judetului:

- Dr. Nicolae Dobrovici Bacalbasa, Presedintele Consiliului Judetean Galati;

- Dorin Otrocol, Prefectul Judetului Galati

- Ionel-Daniel Butunoi, Senator Circumscripţia electorală nr.18 Galaţi

- Consilieri ai Judetului Galati

• Din partea primariei

- Daniel-Gerhardt Țuchel, Primarul Municipiului Tecuci

- Hulea Mitica, Viceprimar al Municipiului Tecuci

- Consilierii Municipiului Tecuci

• Alte personalitati marcante ale Municipiului Tecuci

• Membrii Consiliului de Administratie ai spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci

• Medici tecuceni care profesează in alte spitale din tara, foşti doctori si manageri ai spitalului, medici de familie din municipiu cat si personalul spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci.

Ca mai mare unitate de gen din regiunea Municipiului Tecuci, Spitalul Municipal începe ca Spital Orășenesc (cu o capacitate proiectata de 100 de paturi), transformându-se apoi în Spital Municipal.

Avand actualmente un numar de 285 de paturi, plasate in pavilionul central (aprox. 218 de paturi) si in sectiile exterioare (67 paturi, in Tecuci, str. Constantin Racovita, nr. 1 BIS ), cu unitatile proprii de servicii, Spitalul Municipal "Anton Cincu" Tecuci asigura o inalta calitate a actului medical pentru aproape 20.000 pacienti internati anual, precum si pentru aprox. 30.000 de alte consultatii, din judetul Galati, dar si din alte judete.

În anul 1969 s-a dat in folosinta Policlinica ,intr-un local separat situat la aproximativ 1 km distanta de spital in care s-au creat servicii de radiologie , balneofizioterapie , boli interne , chirurgie , stomatologie ,TBC.

Între anii 1992-1994 sectia de Pediatrie a spitalului cu un corp nou de cladire care sa adaposteasca si Capela Sfantul Stelian , precum si laboratorul de radiologie si analize medicale. Pavilionul central inaugurat in urma cu 100 de ani a constituit in sec XX si inceputul acestui secol baza asistentei spitalicesti din municipiu si din localitatile din jur.

În perioada 2000- 2003 s-au instalat si pus in functiune in unitatea noastra aparatura si echipamente medicale achizitionate de Ministerul Sanatatii in valoare de peste 16 miliarde lei.

Anul 2004 marcheaza o schimbare profunda in asistenta spitaliceasca din Municipil Tecuci prin imbunatatirea conditiilor de spitalizare datorita unui efort consistent de modernizare si dotare cu aparatura care permite acordarea de asistenta medicala la un standard national si chiar european.

COMPLETAREA ECHIPEI DE SPECIALISTI PRINCIPALA PREOCUPARE A ECHIPEI MANAGERIALE A SPITALULUI MUNICIPAL „ANTON CINCU” TECUCI

Principala preocupare a echipei manageriale a Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci, este atragerea in vederea angajării a personalului sanitar superior, in specialităţile deficitare in vederea introducerii de servicii medicale noi oferite populaţiei.

Analizând resursele umane existente in perioada 01.01.2012 si pana in 31.03.2013 s-a constatat ca in Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci, exista o deficienta majora a posturilor de personal sanitar superior existent in unitate, deşi exista posturi aprobate in statul de funcţii al unităţii.

► Astfel unitatea are nevoie in prezent de:

● medici, in următoarele specialităţi:

- Medicina de laborator,

- Radiologie si imagistica medicala,

- Boli infecţioase,

- Obstetrica – Ginecologie,

- Neonatalogie,

- Neurologie,

- Pediatrie,

- ATI,

- ORL,

- Oftalmologie,

- Medicina de urgenta,

- Psihiatrie,

- Urologie,

- Endocrinologie,

- Diabet zaharat, nutriţie si boli metabolice.

● farmacişti.

În vederea reducerii migrării personalului calificat in acest domeniu, in perioada ce urmează, se doreşte deblocarea posturilor, astfel ca in cadrul Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci, pana la sfârşitul anului 2013, sa se poată anunţa un număr mai mare de posturi vacante, pentru toate tipurile de personal (superior, mediu si auxiliar).

Contact